Premi Jordi Cartanyà, per a empreses i professionals Costa Daurada i Terres de l'Ebre

Descripció

Aquests premis tenen com a finalitat reconèixer l’esforç del sector turístic del territori de les marques Costa Daurada i Terres de l’Ebre que malgrat afrontar la crisi més greu de la història de la indústria turística generada per la COVID-19, ha sigut capaç d’engegar iniciatives innovadores que s’adapten a les noves necessitats i demandes dels clients i de l’entorn en uns moments de serioses dificultats.

Àmbit
Premis
Com se sol·licita

Termini de presentació de sol·licituds des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i fins el 23 de novembre de 2020. 

Les persones jurídiques de dret privat no dependents d’ens públics han de presentar electrònicament la documentació mitjançant la seu electrònica a l’apartat sol·licitud genèrica https://seuelectronica.dipta.cat/instancia-generica 

Les persones físiques poden presentar electrònicament la documentació mitjançant la seu electrònica a l’apartat sol·licitud genèrica https://seuelectronica.dipta.cat/instancia-generica També ho poden fer en suport paper mitjançant qualsevol d’aquests mitjans: 

1.    Al Registre General de la Diputació de Tarragona, amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 o del correu electrònic: registregeneral@dipta.cat .

2.    Per qualsevol altre mitjà dels establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

En cas de presentar-la en suport paper cal descarregar el model normalitzat de sol·licitud de subvenció disponible a  http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/sollicitud_general_0.pdf

Condicions d'accés

Les que consten a la base TERCERA de la Convocatòria per a la concessió premi Jordi Cartanyà, any 2020.

Contacte

Unitat gestora del servei: Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Persona responsable gestió administrativa: Carme Salvadó Giraltó

Persona responsable gestió tècnica: Francesc Bueno Moro

Adreça: Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona

Telèfon: 977 23 03 12

Correu electrònic: csalvado@dipta.cat, fjbueno@dipta.cat

 

A qui va adreçat

Persones jurídiques de dret privat no dependents d’ens públics.

Persones físiques.

Drets i obligacions
Els beneficiaris  estan obligats al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.
Més informació