Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són les normes aprovades per la Diputació que estipulen les tarifes dels serveis que presta la Diputació així com el seu procediment, aplicació i condicions.

Les ordenances fiscals s'aproven cada any, actualitzant els preus i les condicions de prestació dels serveis pels quals es generen. En aquesta secció es poden consultar les ordenances fiscals vigents.