Informació Municipal Informació Municipal

Acords del Ple

El Ple és l'òrgan municipal del govern pluripersonal integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l'alcalde, que adopta les principals decisions de l'Ajuntament. Vegeu els seus darrers acords:

 

Any 2016 Any 2016

Vés enrere

Acta del Ple Extraordinari celebrat el dia 01/06/2016

Tipus : Acta de ple
Sessió : Extraordinària-urgent
Acta 5