Informació Municipal Informació Municipal

Acords del Ple

El Ple és l'òrgan municipal del govern pluripersonal integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l'alcalde, que adopta les principals decisions de l'Ajuntament. Vegeu els seus darrers acords:

 

Any 2019 Any 2019

Títol Data de publicació
Acta de Ple Extraordinari celebrat el 14 de març de 2019 18/03/19

Any 2017 Any 2017

Vés enrere

Acta de Ple Extraordinari celebrat el dia 25-10-2017