Informació Municipal Informació Municipal

Acords del Ple

Any 2017 Any 2017

Vés enrere

Acta de Ple Ordinari celebrat el dia 16-10-2017

Tipus : Ordre del dia
Sessió : Ordinària
Acta de Ple ordinari celebrat el dia 16-10-2017

Registre de publicacions