Informació Municipal Informació Municipal

Acords del Ple

Any 2019 Any 2019

Vés enrere

Acta de Ple Extraordinari celebrat el 17 d'octubre de 2019

Tipus : Acta de ple
Sessió : Extraordinària
Acta11

Registre de publicacions