Informació Municipal Informació Municipal

Acords del Ple

Any 2019 Any 2019

Vés enrere

Acta de Ple Extraordinari celebrat el 7 de novembre de 2019

Tipus : Acta de ple
Sessió : Extraordinària
Acta12

Registre de publicacions