Informació Municipal Informació Municipal

Acords del Ple

Any 2019 Any 2019

Vés enrere

Acta de Ple Extraordinari Urgent celebrat el 20 de desembre de 2019

Tipus : Ordre del dia
Sessió : Ordinària
Acta14

Registre de publicacions