Informació Municipal Informació Municipal

Acords del Ple

Any 2018 Any 2018

Vés enrere

Acta de Ple Extraordinari celebrat el 15 de novembre de 2018

Tipus : Acta de ple
Sessió : Extraordinària
ACTA 8

Registre de publicacions