Informació Municipal Informació Municipal

Acords del Ple

El Ple és l'òrgan municipal del govern pluripersonal integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l'alcalde, que adopta les principals decisions de l'Ajuntament. Vegeu els seus darrers acords:

 

Any 2018 Any 2018

Vés enrere

Acta de Ple Extraordinari celebrat el 15 de novembre de 2018

Tipus : Acta de ple
Sessió : Extraordinària
ACTA 8