Informació Municipal Informació Municipal

Acords del Ple

Any 2018 Any 2018

Vés enrere

Acta de Ple Extraordinari celebrat el 17 de setembre de 2018

Tipus : Ordre del dia
Sessió : Ordinària
ACTA 6.pdf

Registre de publicacions