Informació Municipal Informació Municipal

Acords del Ple

Any 2018 Any 2018

Vés enrere

Acta de Ple Extraordinari celebrat el 28 d´agost de 2018

Tipus : Ordre del dia
Sessió : Ordinària
ACTA 5.pdf

Registre de publicacions