Informació Municipal Informació Municipal

Agenda d'Alcaldia

 

 

- Divendres 07/06/2019

10:00 Reunió amb el Sr. Vilalta d'Ecoplanta, el Sr. Eloi Calbet i el Sr. Ramon Gasull 

 

- Dimarts 11/06/2019

12:00 Reunió amb el Sr. Angel Xifré a Tarragona (Avellana de Reus)

 

- Dimecres 12/06/2019

19:30 Junta de govern local extraordinària

20:00 Ple extraordinari

 

- Dissabte 15/06/2019

12:00 Sessió constitutiva Ple Ajuntament