Butlletí Oficial de la Província

El Butlletí Oficial de la Província és un instrument d'informació pública per tal de fer transparent la gestió de les diferents administracions als ciutadans i permetre la seva participació.

El BOP es publica diàriament excepte els diumenges i els festius.

Al següent enllaç podreu trobar tots els anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona sobre l'Ajuntament del Morell.

Enllaç al BOPT