Informació Municipal Informació Municipal

Convenis Convenis

Vés enrere

Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament del Morell a favor de la Diputació de Tarragona