Informació Municipal Informació Municipal

Convenis Convenis

Títol Data de publicació
Conveni per la constitució de comodat sobre el fons documental de la Cooperativa Agrícola de Sant Isidre 12/02/14
Conveni interadministratiu per a l'adhesió de l'Ajuntament del Morell al consorci de comunicació local 20/01/14
Conveni entre l'Agència Catalana de l'aigua i l'Ajuntament del Morell, per l'aplicació de l'ampliació de trams de cànon de l'aigua prevista en l'article 16 del Decret 103/2000, de 6 de març 20/06/13
Addena del conveni de col·laboració entre el departament d'ensenyament i l'Ajuntament del Morell per al projecte esplet d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secuandària del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular 20/06/13
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i l'Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, per ús de les instal·lacions esportives del Pavelló Municipal del Morell 09/04/13
Conveni entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament del Morell regulador del servei de recollida d'olis usats d'origen domèstic 26/11/12
Conveni entre l'Ajuntament del Morell, l'Ajuntament de Constantí, l'Ajuntament de Vilallonga del Camp, l'Ajuntament de Perafort i la Universitat Politècnica de Catalunya per a l'estudi de la qualitat de l'aire 18/06/12
Conveni regulador de la col·laboració en matèria d'actualització de dades en matèria cadastral de l'Ajuntament del Morell a favor de Base-Gestió d'ingressos 25/05/12
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat 25/01/12
Repsol mecenatge cultural 02/03/11
Repsol comunicació de llicències d'obres menors 01/04/10
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès per al desenvolupament del projecte pilot de reparació de danys 31/12/09
Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili, la Fundació URV i els Ajuntaments del Morell, Vilallonga del Camp i La Pobla de Mafumet per estades als ajuntaments de recents titulats de la facultat de medicina i ciències de la salut 01/09/09
Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament del Morell a favor de la Diputació de Tarragona 09/10/08
Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior, relacions institucionals i participació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Morell per l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa Rescat de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb Protecció Civil 17/07/08
Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Morell per la realització de cursos d'extensió universitària i activitats per a la gent gran 17/10/07
Addenda del Conveni de col.laboració entre l' Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès, regulador de la cessió d' ús d' uns terrenys per a la intal.lació de la deixalleria supramunicipal i posterior gestió 04/10/07
Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) per programes de rehabilitació 05/09/07
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès regulador de la instal·lació d'illes soterrades per a la recollida selectiva de residus 31/07/07
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès per a la cessió d'ús d'uns terrenys per a la instal·lació d'una deixalleria supramunicipal i posterior gestió 05/01/07
S´estan mostrant 61 - 80 de 86 resultats.