Informació Municipal Informació Municipal

Convenis Convenis

Títol Data de publicació
Repsol comunicació de llicències d'obres menors 01/04/10
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès per al desenvolupament del projecte pilot de reparació de danys 31/12/09
Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili, la Fundació URV i els Ajuntaments del Morell, Vilallonga del Camp i La Pobla de Mafumet per estades als ajuntaments de recents titulats de la facultat de medicina i ciències de la salut 01/09/09
Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament del Morell a favor de la Diputació de Tarragona 09/10/08
Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior, relacions institucionals i participació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Morell per l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa Rescat de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb Protecció Civil 17/07/08
Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Morell per la realització de cursos d'extensió universitària i activitats per a la gent gran 17/10/07
Addenda del Conveni de col.laboració entre l' Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès, regulador de la cessió d' ús d' uns terrenys per a la intal.lació de la deixalleria supramunicipal i posterior gestió 04/10/07
Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) per programes de rehabilitació 05/09/07
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès regulador de la instal·lació d'illes soterrades per a la recollida selectiva de residus 31/07/07
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès per a la cessió d'ús d'uns terrenys per a la instal·lació d'una deixalleria supramunicipal i posterior gestió 05/01/07
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès pel desenvolupament del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de la comarca del Tarragonès 05/10/06
Conveni regulador de la cessió d'ús del camp de futbol del Morell a favor del Club Esportiu del Morell 28/06/06
Conveni de col·laboració entre l'entitat Ajuntament del Morell i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials per a l'atenció de les persones beneficiàries del Programa de suport a l'acolliment residencial, centre de dia i habitatge tutelat per a gent gran 01/06/06
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i la gerència d'Atenció Primària de l'àmbit Tarragona-Terres de l'Ebre de l'Institut Català de la Salut 23/12/05
Conveni per la gestió informatitzada del padró d'habitants 29/06/04
Conveni entre el departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Morell, per crear un centre docent públic de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal 19/09/02
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 61 - 76 de 76 resultats.