Salta al contigut
Logo
CA ES
Obtenir còpia certificada
Accedeix
SERVEIS DE LA SEU

Novetats Novetats

Títol Data de publicació
Conveni interadministratiu per a l'adhesió de l'Ajuntament del Morell al consorci de comunicació local 20/01/14
Conveni per la constitució de comodat sobre el fons documental de la Cooperativa Agrícola de Sant Isidre 12/02/14
Conveni regulador de la cessió d'ús del camp de futbol del Morell a favor del Club Esportiu del Morell 28/06/06
Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament del Morell a favor de la Diputació de Tarragona 09/10/08
Conveni regulador de la col·laboració en matèria d'actualització de dades en matèria cadastral de l'Ajuntament del Morell a favor de Base-Gestió d'ingressos 25/05/12
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i l'Ajuntament de Perafort i Puigdelfí, per ús de les instal·lacions esportives del Pavelló Municipal del Morell 09/04/13
Conveni entre l'Agència Catalana de l'aigua i l'Ajuntament del Morell, per l'aplicació de l'ampliació de trams de cànon de l'aigua prevista en l'article 16 del Decret 103/2000, de 6 de març 20/06/13
Addenda del Conveni de col.laboració entre l' Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès regulador de la gestió i finançament de diferents serveis mediambientals 12/01/15
Addenda del Conveni de col.laboració entre l' Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès, regulador de la cessió d' ús d' uns terrenys per a la intal.lació de la deixalleria supramunicipal i posterior gestió 04/10/07
Conveni entre l'Ajuntament del Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès per al desenvolupament del projecte pilot de reparació de danys 31/12/09

Enllaços d'interès Enllaços d'interès

Ajuda Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'ajuntament del Morell en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'Administració del Morell.

Hora oficial Hora oficial

28
dimecres
octubre 2020, 18:10 CET