Informació Municipal Informació Municipal

Ordenances Fiscals Ordenances Fiscals

Títol Data de publicació
Ordenança fiscal nº3.27 reguladora de la taxa entrades i sortides vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves d'aparcament (GUAL) 12/01/21
Ordenança fiscal nº3.30 reguladora de la taxa de retirada de vehicles abandonats o irregularment estacionats (GRUA) 12/01/21
Taxa per ús de la Sala de Vetlles 24/01/17
Taxa per ocupació del sol, subsol i volada 17/02/16
Preu Públic per la venda de gots amb l'escut municipal 17/02/16
Preu Públic per la realització de cursos 17/02/16
Preu Públic per la campanya de la Zeuzera Pyrina 17/02/16
Taxa per l'utilització de les voreres per entrada de vehicles 17/02/16
Taxa per l'ús d'espais al Centre Cultural del Morell 01/12/15
Taxa per subministrament d'aigua potable 21/08/15
Taxa per llicències urbanístiques 21/08/15
Taxa per la prestació de serveis a l'escola de música municipal 21/08/15
Taxa per l'ocupació de via pública amb casetes de venda i/o espectacles 21/08/15
Taxa per utilització de les sales del pavelló per usos particulars 21/08/15
Taxa per la realització de proves per accedir al lloc de treball municipal (Drets d'examen) 01/01/14
Taxa per la prestació de serveis al pavelló municipal 04/07/13
Impost sobre béns immobles 01/01/13
Preu públic per la prestació de serveis al centre de serveis per a la gent gran 27/12/12
Taxa per l''ocupació de via pública amb materials de contrucció 27/09/12
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 18/07/12
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 39 resultats.