Informació Municipal Informació Municipal

Subvencions

 

Beca de Recerca i investigació mediambiental Xavi Catà

 

Foment d'activitats esportives al pavelló municial

 

Subvenció de façanes, tancament de patis i pavimentació de voreres

 

Beques universitàries

 

Beca de recerca i investigació local

 

Subvencions a restauradors per la participació en l'Àpat-Tapa

 

Subvenció per a l'adquisició de llibres de text

 

Ajuts d’urgència socials, puntuals i de promoció educativa

 

Subvencions nominatives