Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

No s´ha trobat el contingut.

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004896.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 06/10/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004929. - Acceptar les documentacions justificatives presentades per l'Ajuntament de Vilaverd i per l'Ajuntament de la Masó, i reconèixer la resta de les obligacions, corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa despeses corrents, anualitat 2022. 06/10/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004928. - Acceptar la sol·licitud de lliurament previ a la justificació presentada per l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa d'inversions, anualitat 2021. 06/10/22
SAC-CULTURA.Decret núm. 2022-0004897. Aprovar la documentació justificativa presentada per la Fundació La Nineta dels Ulls i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a un projecte de recerca, any 2022 05/10/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004900. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2022 04/10/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004846. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Roda de Berà i reconèixer l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatges, anualitat 2021. 04/10/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret núm. 2022-0004818.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació restant en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 durant l'any 2020. 03/10/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004783. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vallclara i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004782. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Calafell i reconèixer l'obligació corresponent de la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2019, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004781. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Calafell i reconèixer l'obligació corresponent de la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2018, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004759. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Riudecols, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004758. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Secuita i reconèixer l'obligació corresponent de les despeses derivades de la subvenció concedida pel PAM 2019, programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004757. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004777.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004756. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Arnes i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel PAM 2021, Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004755. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Cunit, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2019, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004753. - Acceptar les sol·licituds de lliurament previ a les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa d'inversions, anualitat 2022. 30/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004752. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. 30/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004744 Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Arquebisbat de Tarragona i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per al projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica de l’Ermita de Puigcerver a Alforja 29/09/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2022-0004738.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació restant en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 durant l'any 2020. 28/09/22