Pressupost 2021 Pressupost 2021

Vés enrere

Anunci BOPT de 02/12/2020 d'aprovació inicial del pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2021.

Registre de publicacions