Salta al contigut
Logo
CA ES
Obtenir còpia certificada
Accedeix

Novetats Novetats

Contingut amb Categoria Anuncis .

Títol Data de publicació
Convocatòria 19/021.- Noves dates pràctic 20/04/21
Convocatòria 18/017 PIHR.- Anunci del nomenament 20/04/21
Convocatòria 18/018 PIHR.- Anunci dels nomenaments 20/04/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0001397. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Les Piles i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la subvenció concedida per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals. 20/04/21
SAC-Cultura.- Decret núm. 2021-0001390. Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 20/04/21
SAC-Cultura.- Decret núm. 2021-0001389. Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 20/04/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0001366. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Prades i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, del Programa d'inversions. 20/04/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0001364. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de l'Ampolla i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2019, programa d'Inversions. 20/04/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0001363. Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Argentera de la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020, del Programa de sanejament de les finances municipals-sanejar el romanent de tresoreria negatiu. 20/04/21
SAM-AITC.- Decret núm. 2021-0001362. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Garcia i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020, del Programa d'inversions. 19/04/21

Destacats Destacats

Contingut amb Categoria Anuncis .

Convocatòria 19-2020.- Anunci declaració convocatòria deserta

Convocatòria 19-2020.- Anunci declaració convocatòria deserta

Convocatòria 19/020.- Publicació noves dates de la prova pràctica

Convocatòria 19_020.- Publicació noves dates de la prova pràctica

Convocatòria 19/021.- Noves dates pràctic

Convoatòria 19_021.- Noves dates pràctic

Convocatòria 18/017 PIHR.- Anunci del nomenament

Convocatòria 18_017 PIHR.- Anunci del nomenament

Convocatòria 18/018 PIHR.- Anunci dels nomenaments

Convocatòria 18_018 PIHR.- Anunci delsnomenaments

Ajuda Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la Diputació de Tarragona en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics la Diputació.

Hora oficial Hora oficial

21
dimecres
abril 2021, 22:36 CEST