Salta al contigut
Logo
CA ES
Obtenir còpia certificada
Accedeix

Novetats Novetats

Títol Data de publicació
SAC-Gestió de Centres.- Decret núm. 2020-0001029.- Reconeixement de l'obligació de la despesa derivada de beques individuals concedides per a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Centres de Tarragona, Reus i Tortosa. Curs 2018/2019. 26/03/20
SAC-Gestió de centres.- Decret núm. 2020-0000918.- Reconeixement de l'obligació de la despesa derivada de beques individuals concedides a favor de l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (centres de Tarragona i Reus) Curs 2018/2019. 26/03/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0000903.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer l'import corresponent a la despesa derivada de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, del Programa de despesa corrent i del Programa de sosteniment del lloc de secretaria-intervenció. 20/03/20
Decret de la Presidència núm. 2020-0000964, de 18 de març de 2020, de suspensió amb caràcter general de les obres en execució de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms. 18/03/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0000829.- Acceptar les justificacions presentades per diverses entitats, i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides a activitats esportives singulars, any 2019. 18/03/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0000918.- Reconeixement de l'obligació de la despesa derivada de beques individuals concedides a favor de l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (centres de Tarragona i Reus) Curs 2018/2019. 18/03/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0000928.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019. 18/03/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0000921.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018. 18/03/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0000917.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019. 18/03/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0000926.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació de subvencions concedides per publicacions 2019. 17/03/20

Destacats Destacats

Avís d'alteració del servei del registre de factures per tele-treball. Tancament temporal de les seus físiques del registre de factures.

Degut a la suspensió temporal del treball presencial a la Diputació de Tarragona derivat del Pla de Contingència del coronavirus, les seus físiques per a la recepció de factures en paper queden...

SAM-AITC.- Obert fins el 31 d'agost de 2020 el termini per presentar les sol·licituds de les subvencions d'Excepcionals 2020.

SAM-AITC.- Obert fins el 31 d'agost de 2020 el termini per presentar les sol·licituds de les subvencions d'Excepcionals 2020. La informació i els formularis corresponents estan disponibles a la...

Aturada de serveis de la Seu

Per tasques de manteniment en els sistemes informàtics, el dilluns 16 de març de 2020 de les 16:30 fins a les 18:30 hores, romandran inactius serveis i aplicacions de la Diputació, entre ells la...

Ajuda Ajuda

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la Diputació de Tarragona en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics la Diputació.

Hora oficial Hora oficial

30
dilluns
març 2020, 21:21 CEST