Calendari de dies inhàbils

El còmput de terminis es troba regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Calendari Oficial de festes laborals 2018

Resolució de 9 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per l'any 2018.

 

 • 1 de gener (Any nou)
 • 6 de gener (Reis)
 • 30 de març (Divendres Sant)
 • 2 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre  (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (la Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

 

ORDRE TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018 (Ordre de 12 de desembre, publicada al BOE núm. 307, de 19 de desembre).

Festes locals

 • Reus, 29 de juny i 25 de setembre
 • Tarragona, 20 d'agost i 24 de setembre
 • Tortosa, 21 de maig i 3 de setembre
 • Valls,  2 de febrer i 25 de juny

 

El registre electrònic de la Diputació de Tarragona admet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores. Quan, per raons tècniques, el registre electrònic no es trobi operatiu, s’anunciarà als usuaris tal circumstància mentre duri aquesta situació.

A l'efecte del còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.