Calendari de dies inhàbils

El còmput de terminis es troba regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Calendari Oficial de festes laborals 2022

 

Ordre EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022.

 • 1 de gener (Cap d'Any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 15 d'abril (Divendres Sant)
 • 18 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (L'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

 

Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022.

Festes locals

 • Reus, 29 de juny i 26 de setembre
 • Tarragona, 19 d'agost i 23 de setembre
 • Tortosa, 25 de març i 5 de setembre
 • Valls,  2 de febrer i 3 de febrer

 

El registre electrònic de la Diputació de Tarragona admet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores. Quan, per raons tècniques, el registre electrònic no es trobi operatiu, s’anunciarà als usuaris tal circumstància mentre duri aquesta situació.

A l'efecte del còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.