Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422

Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-2126 i l’accés a la urbanització Baronia de Mar a Bellvei

Projecte de Reforç de ferm amb mescles bituminoses ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Projecte de construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022

Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2021