Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2023 Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2023

Projecte de condicionament de la carretera TV-2034 de Valls a Vilabella. Tram: 0+000 a 1+350, 2+000 a 2+700 i 4+321 a 6+100 Projecte de condicionament de la carretera TV-2034 de Valls a Vilabella. Tram: 0+000 a 1+350, 2+000 a 2+700 i 4+321 a 6+100

Projecte de rotonda a la intersecció entre la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes a l'Ametlla de Mar Projecte de rotonda a la intersecció entre la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes a l'Ametlla de Mar

Projecte de Reparació del paviment amb M.B.C. a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2022 Projecte de Reparació del paviment amb M.B.C. a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2022

Projecte de Reforç de ferm amb mescles bituminoses ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021. Projecte de Reforç de ferm amb mescles bituminoses ultrafines i temperades a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021.

Projecte de construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022 Projecte de construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2022

Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2021 Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2021