Hora Oficial

Per a qualsevol tràmit, la data i hora de la seu electrònica és la única que té validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitza el tràmit.

La data i hora oficial d'aquesta seu electrònica correspon a la facilitada pel Real Observatorio de la Armada, organisme dependent del Ministeri de Defensa que té com a missió principal el manteniment de la unitat bàsica de temps.

Per procedir a la seva comprovació es pot accedir mitjançat la següent adreça Internet:

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaobservatorio/prefLang-es/06Hora--01QueHoraEs

25
dilluns
de setembre 2023, 19:09 CEST