Hora Oficial

Per a qualsevol tràmit, la data i hora de la seu electrònica és la única que té validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitza el tràmit.

La data i hora oficial d'aquesta seu electrònica correspon a la facilitada pel Real Observatorio de la Armada, organisme dependent del Ministeri de Defensa que té com a missió principal el manteniment de la unitat bàsica de temps.

Per procedir a la seva comprovació es pot accedir mitjançat la següent adreça Internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/06_Hora--01_QueHoraEs

03
dijous
desembre 2020, 20:21 CET