Fitxes descriptives dels llocs de treball de comandament (modif. 1-2020 RLT 2020, aprovades pel Ple de 23-07-2020).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball de comandament (RLT 2021, aprovació Ple 27-11-2020).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball tipus i específics de comandament (Modificació 1-2021, aprovació Ple 28 de maig de 2021).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball de comandament (Modificació 2-2021, aprovació Ple 30 de juliol de 2021).pdf
Fitxa descriptiva del lloc de treball de Gerent (Instrument d'Ordenació del Personal Directiu 2022, aprovació Ple 26 de novembre de 2021) signat.pdf
Fitxes descriptives dels llocs tipus i de llocs de treball de comandament (RLT 2022, aprovació Ple 26-11-2021).pdf
Rectificació fitxa descriptiva del lloc de treball núm. 1465 de vicesecretari (RLT 2022, rectificació Ple 25-02-2022). 1465 de vicesecretari (rlt 2022, rectificació ple 25-02-2022)
Fitxes descriptives dels llocs de treball de comandament (Modif. 1-2022, aprovació al Ple 6 de maig de 2022).pdf
Modificació fitxa del lloc de treball núm. 1456 (Modif. 3-2022, aprovació Ple 30 de setembre de 2022).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball específics de comandament que es creen (RLT 2023, aprovació Ple 25 de novembre de 2022).pdf
Fitxes descriptives que es modifiquen dels llocs de treball específics de comandament (RLT 2023, aprovació Ple 25 de novembre de 2022).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball específics de comandament que es creen (modif. 1_2023 RLT 2023, aprovació Ple 28 d’abril de 2023).pdf
Fitxes descriptives que es modifiquen dels llocs de treball específics de comandament (modif. 1_2023 RLT 2023, aprovació Ple 28 d’abril de 2023).pdf