Decret d'elaboració transitòria del llibre de decrets

Al següent enllaç hi podreu trobar el decret d'elaboració transitòria del llibre de decrets al Butlletí Oficial de la Província.

Annex I - Decret d'elaboració transitòria del llibre de decrets