Descàrrega de claus públiques

Els navegadors porten incorporada, per defecte, la confiança en algunes entitats de certificació.

Aquest és el mecanisme que s'utilitza avui en dia, tot i que de vegades pot esdevenir un forat de seguretat.

CATCert acompleix tots els requisits necessaris per ser inclosa en els navegadors més coneguts. Aquest tràmit ja ha estat endegat per part de CATCert i s'estan realitzant els treballs necessaris per tal d'aconseguir-ho el més aviat possible.

Mentre se segueix aquest procés, com que les claus no vénen precarregades als navegadors, cal instal·lar manualment les claus públiques de l'entitat de certificació en què es confia. Aquestes claus són necessàries per verificar que els certificats que arriben als nostres equips informàtics han estat emesos per alguna de les autoritats de certificació de la jerarquia d'entitats de CATCert.

Descàrrega de les claus