Expropiacions Expropiacions

Informació pública sobre l'aixecament d'actes prèvies a l'ocupació de béns i drets afectats per les obres del projecte "Condicionament de la carretera TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C-51. Tram: La Juncosa del Montmell-Mirador del Penedès" (expedient 8004330008-2017-001546 EXPR.)