Projecte de reforma de les cambres de bany per les obres de reforç estructural al Conservatori de Música de Tortosa Projecte de reforma de les cambres de bany per les obres de reforç estructural al Conservatori de Música de Tortosa

Projecte de reforma interior de l'aula de cuina al CEE Alba de Reus Projecte de reforma interior de l'aula de cuina al CEE Alba de Reus

Projecte d'obres de substitució dels tancaments del pati central interior del CEE Alba de Reus Projecte d'obres de substitució dels tancaments del pati central interior del CEE Alba de Reus

Projecte d’implantació d’un sistema de climatització per cabal variable de refrigerant VRV, amb recuperació de calor, per les plantes 2 i 3 de l’edifici del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona del carrer del Vent de Reus Projecte d’implantació d’un sistema de climatització per cabal variable de refrigerant VRV, amb recuperació de calor, per les plantes 2 i 3 de l’edifici del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona del carrer del Vent de Reus

Projecte Reforma i rehabilitació del pati interior del CEE Alba de Reus Projecte Reforma i rehabilitació del pati interior del CEE Alba de Reus

Projecte d’obres prèvies per a la redacció de l’Estudi Històric Arqueològic de la Casa Basora Projecte d’obres prèvies per a la redacció de l’Estudi Històric Arqueològic de la Casa Basora

Projecte Enderroc d’un dipòsit d’emulsió bituminosa situat a la nau de la Diputació carrer de la Grassa, 18 al polígon Nirsa de Reus Projecte Enderroc d’un dipòsit d’emulsió bituminosa situat a la nau de la Diputació carrer de la Grassa, 18 al polígon Nirsa de Reus

Projecte de Reforma d'espai de professorat i administració de l' Escola i Conservatori de Música de Reus Projecte de Reforma d'espai de professorat i administració de l' Escola i Conservatori de Música de Reus

Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340. Tram: T-203 a N-340. TM de Tarragona i el Catllar Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340. Tram: T-203 a N-340. TM de Tarragona i el Catllar

Projecte Nova escala d'evacuació a l'espai "Piscina" de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona Projecte Nova escala d'evacuació a l'espai "Piscina" de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona

Projecte de Reparació de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona Projecte de Reparació de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona