Actualització Diligència de publicació.- Annex I del Reglament regulador de l’actuació administrativa automatitzada a l’àmbit de la Diputació de Tarragona

En el següent enllaç podreu trobar el Actualització Diligència de publicació.- Annex I del Reglament regulador de l’actuació administrativa automatitzada a l’àmbit de la Diputació de Tarragona.