Requisits Tecnològics

Certificats digitals

Per a poder presentar les sol·licituds recollides al Registre Electrònic, o alló on sigui requerit acreditar la identitat i signatura electrònica, s'admetran els certificats digitals de clau pública no revocats relacionats a l'apartat corresponent de la Seu Electrònica.

Navegadors suportats

El funcionament adequat d'aquesta seu electrònica requereix les següents versions dels navegadors:

  • Chrome: v. 87
  • Firefox: v. 84
  • Microsoft Edge: v. 87
  • Safari: v. 14
  • Microsoft Edge: v.18

Java

En tots els casos és necessari tenir instal·lada la màquina virtual de Java versió 1.6.0 o superior (es pot descarregar de manera gratuïta a http://www.java.com/es/download). D'altra banda també serà necessari habilitar el component Java del navegador.

JavaScript

És necessari permetre l'execució de codi JavaScript.

Applet

És necessari permetre la descàrrega de applets per a la utilització dels diferents components de signatura electrònica emprats.

Documents en format PDF

Per a la visualització de documents en format PDF (per exemple el de rebut generat de manera automatitzada pel registre electrònic) cal tenir instal·lada la corresponent aplicació de visualització. Es pot descarregar de manera gratuïta a: http://get.adobe.com/es/reader. Si esteu utilitzant una versió anterior a Acrobat Reader 7.0 (any 2005), recomanem que l'actualitzeu.
Per a la generació de documents en format PDF a partir d'altres aplicacions ofimàtiques es pot descarregar entre d'altres, algunes de les solucions gratuïtes següents:

En el cas que tingueu algun dubte en relació amb els requisits anteriors, podeu formular una consulta a través del vincle següent de contacte.