Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
Bases específiques de subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d'acció d'energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori-SAM 07/03/17
Bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. 07/02/17
Bases específiques de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà 06/02/17
Bases específiques per a la concessió dels Premis de la Biennal d’Art 2017 del Museu d’Art Modern de l’àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà 30/12/16
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2017 (PAM) 05/12/16
Bases reguladores del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) 02/12/16
Bases pel cofinançament de projectes PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins la convocatòria regulada per l'Ordre GAH/95/2016, DE 26 d'abril del DGAPH per a PECT del FEDER 05/08/16
Bases de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais de coworking 13/07/16
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 21 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Medi ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori.- Acord de concessió de la subvenció per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses. Convocatòria 2018. 08/04/19
SAM- Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.- Acord de concessió de subvencions destinades a entitats per actuacions mediambientals amb col·lectius en risc d'exclusió social (Obra Social La Caixa) 25/03/19
SAC-Cultura.- Acord de concessió de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editables durant l'any 2018 27/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions d'interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals 2018 20/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018-selecció addicional 18/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions excepcionals 2018 del Servei d'Assistència Municipal 18/12/18
SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooepració.-Concessió de les subvencions del Programa extraordinari d'ajuts per alfuncionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals. Curs 2017-2018. 04/12/18
SAM-Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori; concessió d'una subvenció per a la implantacó de mesures recollides als Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) a l'Ajuntament de Rocafort de Queralt 2017 04/12/18
SAM-Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori; concessió i reconeixement de l'obligació del XIVè Premi Iniciativa Medi Ambient. Convocatòria 2018 03/12/18
SAC Cultura Acord de rectificació d'errades materials detectades a l'Acord de Junta de Govern de data 26 d'octubre de 2018, relatiu a la concessió de subvencions per a activitats culturals de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de a Diputació de Tarragona. Any 2018. 12/11/18
SAC-Cultura.- Acord de concessió de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2018. 28/09/18
AITC.- Acord de concessió de les subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’ equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018 26/09/18
AITC.- Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 - 2a selecció 26/09/18
Comunicació- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2018 12/09/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats per a projectes d'interès al ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Inversions. Any 2018. 30/07/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats i persones per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals. Convocatòria 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2018. 30/07/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions, d'acord amb la convocatòria destinada als ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular. Any 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics abandonats. Convocatòria 2018. 23/07/18
S´estan mostrant 1 - 20 de 96 resultats.

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
AITC.- Decret núm. 2019-0001333.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de l'Ampolla i reconèixer l'obligació de l'import corresponent de la subvenció concedida del PAM 2017, Programa d'Inversions. 15/04/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001332.- Acceptar les justificacions presentades per diversos Ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018, Programa d'Inversions. 15/04/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001277.- Acceptar les justificacions presentades per diverses entitats i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions corresponents a projectes i activitats culturals 2018. 12/04/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001301.- Acceptar la documentació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions de les subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2018. 12/04/19
AITC.- Decret núm.2019-0001219.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida del PAM 2018, per l’actuació amortització extraordinària i anticipada de préstecs, del programa d’Inversions a l'Ajuntament de l'Argentera. 09/04/19
AITC.- Decret núm.2019-0001211.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018, programa de Despeses Corrents. 09/04/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001128.-Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions de l’import corresponent de la subvenció concedida de la línia d'excepcionals, convocatòria 2018. 09/04/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001127.-Acceptar la documentació justificativa i reconeixement de les obligacions de les subvencions concedides del PEXI 2017. 09/04/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001124.-Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions de l’import corresponent de la subvenció concedida de la línia d'excepcionals, convocatòria 2017. 09/04/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001123.-Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2017, programa d'Inversions. 09/04/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001122.-Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018, programa de sosteniment del lloc secretaria intervenció. 09/04/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001121.-Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018, programa de Despeses Corrents. 09/04/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001120.-Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2017, Programa d’Inversions. 09/04/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001106.-Acceptar la justificació presentada i reconèixer les obligacions de les Subvencions d’interessos de préstecs concertats per ens locals, exercici 2018. 09/04/19
AITC.-Decret núm. 2019-0001105.-Acceptar les justificacions presentades per diversos Ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018, programa d'Inversions. 08/04/19
AITC.-Decret núm. 2019-0001088.-Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Maspujols i reconeixement de l'obligació de l’import corresponent de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 (PAM), anualitat 2016, del Programa d'inversions. 08/04/19
AITC.-Decret núm. 2019-0001087.-Acceptació de la justificació presentada per l'Ajuntament de Marçà i reconeixement de l'obligació de l’import corresponent de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal 2018 (PAM), programa de Despeses Corrents. 08/04/19
AITC.-Decret núm. 2019-0001086.-Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament dels Pallaresos i reconeixement de l'obligació de l’import corresponent de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal 2013-2016 (PAM), anualitat 2014, del Programa d'inversions. 08/04/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001154.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions totals corresponents a equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars patrimonials. Any 2018. 05/04/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001195.- Acceptar les justificacions presentades per diverses entitats i persones, i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions corresponents a projectes i activitats culturals 2018. 04/04/19
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 53 resultats.