Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
Bases específiques de subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d'acció d'energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori-SAM 07/03/17
Bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. 07/02/17
Bases específiques de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà 06/02/17
Bases específiques per a la concessió dels Premis de la Biennal d’Art 2017 del Museu d’Art Modern de l’àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà 30/12/16
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2017 (PAM) 05/12/16
Bases reguladores del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) 02/12/16
Bases pel cofinançament de projectes PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins la convocatòria regulada per l'Ordre GAH/95/2016, DE 26 d'abril del DGAPH per a PECT del FEDER 05/08/16
Bases de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais de coworking 13/07/16
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 21 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-AITC 3a Concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019 08/08/19
SAC-Cultura. Decret núm. 2019-0003028.Concessió de subvencions a diversos beneficiaris per a publicacions d'interès local i comarcal. Resolució núm. 2. Any 2019 01/08/19
SAM-AITC- Concessió de les subvencions per a inversions en habitatges municipals per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials. 22/07/19
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 - 2a selecció. 22/07/19
AITC.- Decret de la 2a Concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019. 09/07/19
SAC- Museu d'Art Modern.- Acord de ratificació del Veredicte del Jurat de la Biennal d'Art 2019. 19/06/19
SAC-Cultura.- Acord concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural. Convocatòria 2019. 18/06/19
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions a ajuntaments de la demarcació de Tarragona per a les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal - Curs 2018-2019. 18/06/19
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions a diversos beneficiaris per a publicacions d'interès local i comarcal. Primera resolució. Any 2019. 18/06/19
SAC-Cultura.- Acord de concessió i desestimació de subvencions per a programes i activitats culturals als Ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals. Any 2019. 17/06/19
SAM-AITC.- Acord de la 1a concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2019. 10/06/19
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 -1a selecció. 24/05/19
SAM-Medi ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori.- Acord de concessió de la subvenció per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses. Convocatòria 2018. 08/04/19
SAM- Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.- Acord de concessió de subvencions destinades a entitats per actuacions mediambientals amb col·lectius en risc d'exclusió social (Obra Social La Caixa) 25/03/19
SAC-Cultura.- Acord de concessió de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editables durant l'any 2018 27/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions d'interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals 2018 20/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018-selecció addicional 18/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions excepcionals 2018 del Servei d'Assistència Municipal 18/12/18
SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooepració.-Concessió de les subvencions del Programa extraordinari d'ajuts per alfuncionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals. Curs 2017-2018. 04/12/18
SAM-Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori; concessió d'una subvenció per a la implantacó de mesures recollides als Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) a l'Ajuntament de Rocafort de Queralt 2017 04/12/18
S´estan mostrant 1 - 20 de 108 resultats.

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
AITC.- Decret núm. 2019-0003316.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2018. 22/08/19
AITC.- Decret núm. 2019-0003312.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Gandesa i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2017. 22/08/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0002804.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta i reconèixer les obligacions totals corresponents de la subvenció concedida per a la convocatòria extraordinària d’inversions, any 2017. 21/08/19
AITC.- Decret núm. 2019-0003390.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Arbolí i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PEXI 2017. 21/08/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0002899.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides a equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis i singulars patrimonials, any 2018. 21/08/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0002862.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides a equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis i singulars patrimonials, any 2019. 21/08/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0002856.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament del Pinell de Brai i reconèixer les obligacions totals corresponents de la subvenció concedida per a equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis i singulars patrimonials, any 2019. 21/08/19
AITC.- Decret núm. 2019-0003377.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de la subvenció concedida del PEXI 2018. 21/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3311.Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament de Capafonts i l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2017. 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3313.Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Bot i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2019 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3314. Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2019. 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3310.Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2017. 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3320. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Bonastre i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2019. 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3305.Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Xerta i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de subvencions de caràcter excepcionals, anualitat 2019 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3296. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Montbrió del Camp i reconèixer l'obligació de la despesa de la subvenció concedida de la línia d'Excepcionals 2016 14/08/19
SAC-Cultura.- Decret número 2019-0003110. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, entitats . Inversions. de l'any 2017 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3136. Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l’obligació de l’import corresponent de la subvenció concedida Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2017 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3132. Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l’obligació total de l’import corresponent de les subvencions concedides del Programa específic d'obres per al sanejament, abastament distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI 2018) 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3128.Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Tivissa i l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2018, Programa d'inversions. 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3129.Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Conesa i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2019, Programa d'inversió. 05/08/19