Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
Bases específiques de subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d'acció d'energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori-SAM 07/03/17
Bases específiques de subvencions gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. 07/02/17
Bases específiques de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà 06/02/17
Bases específiques per a la concessió dels Premis de la Biennal d’Art 2017 del Museu d’Art Modern de l’àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà 30/12/16
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2017 (PAM) 05/12/16
Bases reguladores del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) 02/12/16
Bases pel cofinançament de projectes PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins la convocatòria regulada per l'Ordre GAH/95/2016, DE 26 d'abril del DGAPH per a PECT del FEDER 05/08/16
Bases de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais de coworking 13/07/16
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 21 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAC- Museu d'Art Modern.- Acord de ratificació del Veredicte del Jurat de la Biennal d'Art 2019. 19/06/19
SAC-Cultura.- Acord concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural. Convocatòria 2019. 18/06/19
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions a ajuntaments de la demarcació de Tarragona per a les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal - Curs 2018-2019. 18/06/19
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions a diversos beneficiaris per a publicacions d'interès local i comarcal. Primera resolució. Any 2019. 18/06/19
SAC-Cultura.- Acord de concessió i desestimació de subvencions per a programes i activitats culturals als Ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals. Any 2019. 17/06/19
SAM-AITC.- Acord de la 1a concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2019. 10/06/19
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 -1a selecció. 24/05/19
SAM-Medi ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori.- Acord de concessió de la subvenció per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses. Convocatòria 2018. 08/04/19
SAM- Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.- Acord de concessió de subvencions destinades a entitats per actuacions mediambientals amb col·lectius en risc d'exclusió social (Obra Social La Caixa) 25/03/19
SAC-Cultura.- Acord de concessió de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editables durant l'any 2018 27/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions d'interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals 2018 20/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018-selecció addicional 18/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions excepcionals 2018 del Servei d'Assistència Municipal 18/12/18
SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooepració.-Concessió de les subvencions del Programa extraordinari d'ajuts per alfuncionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals. Curs 2017-2018. 04/12/18
SAM-Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori; concessió d'una subvenció per a la implantacó de mesures recollides als Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) a l'Ajuntament de Rocafort de Queralt 2017 04/12/18
SAM-Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori; concessió i reconeixement de l'obligació del XIVè Premi Iniciativa Medi Ambient. Convocatòria 2018 03/12/18
SAC Cultura Acord de rectificació d'errades materials detectades a l'Acord de Junta de Govern de data 26 d'octubre de 2018, relatiu a la concessió de subvencions per a activitats culturals de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de a Diputació de Tarragona. Any 2018. 12/11/18
SAC-Cultura.- Acord de concessió de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2018. 28/09/18
AITC.- Acord de concessió de les subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’ equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018 26/09/18
AITC.- Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 - 2a selecció 26/09/18
S´estan mostrant 1 - 20 de 103 resultats.

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0002425.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament del Vendrell i reconèixer les obligacions totals corresponents de la subvenció concedida per a escoles de música, any 2018. 26/06/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0002475.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Rasquera i reconèixer les obligacions totals corresponents de la subvenció concedida per a equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis i singulars patrimonials, any 2018. 26/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002519.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Aldover i reconèixer l'obligació corresponent de la subvenció concedida PAM 2019. 26/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002518.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018. 26/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002516.- Aprovar el pagament previ a la justificació a l'Ajuntament del Montmell i reconèixer l'obligació del 50% de la subvenció del PAM 2019, programa de Despeses corrents. 26/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002515.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents a la subvenció concedida del PAM 2017. 26/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002513.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Vilella Baixa i reconèixer l'obligació de l'import corresponent de la subvenció concedida del PAM 2017. 26/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002495.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Riudoms i reconèixer l'obligació corresponent de la subvenció concedida d'Excepcionals 2016. 26/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002455.- Acceptar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació a l'Ajuntament de La Torre de l'Espanyol, del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals (curs 2017-2018). 25/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002445.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Riudoms i reconèixer l'obligació corresponent de la subvenció concedida del PEXI 2018. 25/06/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0002427.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a entitats per activitats, de l'any 2018. 21/06/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0002420.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a entitats per inversions, de l'any 2017. 21/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002433.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Bot i reconèixer l'obligació de l'import corresponent de la subvenció concedida del PAM 2017. 21/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002432.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de la subvenció concedida del PAM 2018. 21/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002431.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la subvenció concedida del PAM 2018. 21/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002387.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents de la subvenció concedida del PEXI 2017. 19/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002344.- Acceptar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació a l'Ajuntament de la Morera de Montsant per l'actuació "Arranjament perimetral de la placeta del carrer Obac" de la línia de subvencions Excepcionals 2016. 18/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002375.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Colldejou i reconèixer l'obligació corresponent de l'import de la subvenció concedida del PAM 2018. 18/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002359.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Barberà de la Conca i reconèixer l'obligació corresponent de la subvenció concedida PEXI 2017. 18/06/19
AITC.- Decret núm. 2019-0002357.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents de la subvenció concedida del PEXI 2018. 18/06/19