Relació de llocs de treball

Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2021 - Citació

Taules retributives