Instrument de planificació plurianual per a la reducció de la temporalitat de la Diputació de Tarragona

Instrument de planificació plurianual reducció de la temporalitat a la Diputació de Tarragona

Instrument de planificació plurianual reducció de la temporalitat a la Diputació de Tarragona


Instrument de planificació plurianual per a la reducció de la temporalitat a la Diputació de Tarragona.pdf