Informació a la seu electrònica sobre la sol·licitud genèrica adreçada a la Diputació de Tarragona

Què és el tràmit?

El tràmit "Sol·licitud genèrica” és el tràmit que permet presentar una instància genèrica o l’aportació de documentació a la Diputació de Tarragona, per a tots aquells supòsits en què no existeixi un tràmit específic per a la gestió que els interessats vulguin realitzar. 

Cal doncs comprovar prèviament que no existeix un tràmit específic per a la gestió en concret. Cas d’existir, de conformitat amb l’art. 66.6 de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests són d’ús obligatori per part dels interessats.

En cas que volgueu realitzar tràmits amb BASE - Gestió d'Ingressos, heu d'adreçar-vos a la seu electrònica de l'organisme: https://www.base.cat per a facilitar la gestió administrativa i fer-la més àgil i ràpida. Més avall, trobareu l'enllaç que us redirigirà cap al portal de tràmits de l'esmentat organisme.

    
  Logo Diputació   Logo Patronat   Logo Base
 

Qui pot utilitzar el tràmit?

Com es pot realitzar el tràmit?

Més informació