Decret d'aprovació del segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada

Al següent enllaç hi podreu trobar el decret d'aprovació del segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada.