La Seu

Registre de publicació

El registre de publicacions de la seu electrònica recull les evidències electròniques en relació amb la publicació i disponibilitat dels continguts de la seu.

Les evidències electròniques són el rastre que deixa el contingut dins la seu i permeten demostrar el moment en que ha estat publicat així com el temps que aquest ha estat disponible a la seu, i fins i tot demostrar qui ha dut a terme aquestes accions.

L’altra característica de les evidències electròniques és la correcta preservació de la cadena de custodia de la mateixa, de manera que existeixin garanties de que la prova no pot ser manipulada i, per tant, pot ser presentada davant un tribunal.

Actualment es pot consultar el registre de publicació dels continguts publicats a la Seu electrònica a partir de l'1 de març de 2016, que és la data en la que es va posar en producció la versió actual de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.