Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
AITC.-Decret núm. 2019-3311.Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament de Capafonts i l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2017. 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3313.Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Bot i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2019 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3314. Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2019. 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3310.Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2017. 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3320. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Bonastre i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2019. 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3305.Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Xerta i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de subvencions de caràcter excepcionals, anualitat 2019 14/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3296. Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Montbrió del Camp i reconèixer l'obligació de la despesa de la subvenció concedida de la línia d'Excepcionals 2016 14/08/19
SAC-Cultura. Decret núm. 2019-0003028.Concessió de subvencions a diversos beneficiaris per a publicacions d'interès local i comarcal. Resolució núm. 2. Any 2019 01/08/19
SAM-AITC 3a Concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019 08/08/19
SAC-Cultura.- Decret número 2019-0003110. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, entitats . Inversions. de l'any 2017 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3136. Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l’obligació de l’import corresponent de la subvenció concedida Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2017 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3132. Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l’obligació total de l’import corresponent de les subvencions concedides del Programa específic d'obres per al sanejament, abastament distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI 2018) 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3128.Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Tivissa i l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2018, Programa d'inversions. 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3129.Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Conesa i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2019, Programa d'inversió. 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3125.Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2017, Programa d'inversions. 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3126.Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2018, Programa d'inversions. 05/08/19
AITC.-Decret num. 2019-3124. Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament de Bot i l'Ajuntament de Riudecanyes i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2017, Programa d'inversions. 05/08/19
SAC-Cultura. Decret número 2019-0003152. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions publicacions 2018. 05/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3133. Acceptar la justificació presentada per l’Ajuntament de Tivissa i reconèixer l’obligació de l’import corresponent de la subvenció concedida Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2017. 06/08/19
AITC.-Decret núm. 2019-3180. Acceptar les sol·licituds de lliurament previ a la justificació presentades per diversos ajuntaments PAM 2019 programa de Despesa corrent. 06/08/19