Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, SAM.- Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 (2ª Selecció) 18/12/17
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, SAM.- Acord de modificació de la convocatòria i concessió de les subvencions de caràcter excepcionals 2017 del Servei d'Assistència Municipal. 18/12/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals. Convocatòria 2017. 18/12/17
Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre editades durant l'any 2017. 04/12/17
Cultura.- Acord de concessió i desestimació de subvencions a ajuntaments per inversions en actuacions de caràcter singular i extraordinari, any 2017. 04/12/17
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats per inversions en actuacions de caràcter signular i extraordinari, any 2017. 04/12/17
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladroes de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
AITC-Acord de concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal. Curs 2016-2017. 27/11/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats per a activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari. Convocatòria 2017. 31/10/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2017. 20/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió i lliurament del XIII Premi Iniciativa Medi Ambient, convocatòria 2017. 20/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats. Convocatòria 2017. 20/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2017. 06/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.- Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2017. 06/11/17
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2017. 06/11/17