Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
AITC-Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal PAM 2018 (1ª selecció) 29/05/18
AITC- Acord de concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals curs 2016-2017. 22/05/18
Cultura-Acord de concessió i desestimació de subvencions per al foment i difusió de publicacions local i/o d'interès general de la demarcació de Tarragona. 21/05/18
Cultura-Acord de concessió i desestimació de subvencions per al foment i difusió de publicacions local i/o d'interès general de la demarcació de Tarragona, convocatòria 2018. 03/05/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Medi Ambient, Salut Pública.-Acord de concessió de subvencions per a la implantació de mesures recollides als Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d'alcades i alcaldesses. 12/03/18
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques gestionades per la unitat de Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà 07/02/18
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre editades durant l'any 2017. 28/12/17
Ocupació i Emprenedoria-RRHH.-Acord de concessió i lliurament dels premis de la 5a Edició dels Premis Emprèn. 28/12/17
Ocupació i Emprenedoria-RRHH.-Acord de concessió de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització de coworking. 28/12/17
Medi Ambient, Salut Pública.- Acord de concessió de subvenció a l'Ajuntament de Garcia per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà: manteniment. Convocatòria 2017. 28/12/17
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació.-Decret de concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2017. 19/12/17
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, SAM.- Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 (2ª Selecció) 18/12/17