Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
SAC-Cultura.- Acord de concessió de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2018. 28/09/18
AITC.- Acord de concessió de les subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’ equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018 26/09/18
AITC.- Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 - 2a selecció 26/09/18
Anunci de revocació de la delegació feta per decret de la Presidència núm. 2016-001455, de 23 de maig de 2016 a l'Iltre Sr. Joan Josep Malràs Pascual 18/09/18
Comunicació- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2018 12/09/18
Anunci de delegació de competència de la Presidència a Diputat delegat de Centres d'Educatius d'Ensenyament Especial 09/08/18
Anunci de nomenament de nou membre de la Junta de Govern 09/08/18
Anunci SAT-Aprovació de l'Estudi informatiu actualitzat del condicionament de la carretera T-3231, d'Almoster a la Selva del Camp, variant d'Almoster i del seu Estudi d'Impacte Ambiental. 10/08/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats per a projectes d'interès al ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Inversions. Any 2018. 30/07/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats i persones per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals. Convocatòria 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2018. 30/07/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions, d'acord amb la convocatòria destinada als ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular. Any 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics abandonats. Convocatòria 2018. 23/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats. Convocatòria 2018. 23/07/18
SAC.- Acord de concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5000 habitants, per a programes i activitats culturals. Convocatòria 2018 16/07/18
SAC.- Acord de concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural. Convocatòria 2018 16/07/18
Medi Ambient.- Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la Salut Pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2018. 09/07/18
Revocació delegació de la Junta de Govern i nova delegació en el diputat delegat d'Hisenda 09/07/18
Medi Ambient.- Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2018. 29/06/18