Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Anunci de delegació de competència de la Presidència a Diputat delegat de Centres d'Educatius d'Ensenyament Especial 09/08/18
Anunci de nomenament de nou membre de la Junta de Govern 09/08/18
Anunci SAT-Aprovació de l'Estudi informatiu actualitzat del condicionament de la carretera T-3231, d'Almoster a la Selva del Camp, variant d'Almoster i del seu Estudi d'Impacte Ambiental. 10/08/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats per a projectes d'interès al ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Inversions. Any 2018. 30/07/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a entitats i persones per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals. Convocatòria 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2018. 30/07/18
Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions, d'acord amb la convocatòria destinada als ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular. Any 2018. 30/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics abandonats. Convocatòria 2018. 23/07/18
Medi Ambient.-Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats. Convocatòria 2018. 23/07/18
SAC.- Acord de concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5000 habitants, per a programes i activitats culturals. Convocatòria 2018 16/07/18
SAC.- Acord de concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural. Convocatòria 2018 16/07/18
Medi Ambient.- Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la Salut Pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2018. 09/07/18
Revocació delegació de la Junta de Govern i nova delegació en el diputat delegat d'Hisenda 09/07/18
Medi Ambient.- Acord de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2018. 29/06/18
Cultura- Acord de concessió de subvencions a ajuntaments per les activitats de les Escoles de Música de Titularitat Municipal de la demarcació de Tarragona- curs 2017-2018. 18/06/18
Cultura-Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i/o d'interès general de la demarcació de Tarragona. 18/06/18
AITC-Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal PAM 2018 (1ª selecció) 29/05/18
AITC- Acord de concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals curs 2016-2017. 22/05/18
Cultura-Acord de concessió i desestimació de subvencions per al foment i difusió de publicacions local i/o d'interès general de la demarcació de Tarragona. 21/05/18