Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Convocatòria 18/017 PIHR.- Anunci DOGC 21/01/21
Convocatòria 19/03 PI.- Anunci DOGC 21/01/21
Convocatòria 18/020 PI.- Anunci DOGC 21/01/21
Convocatòria 19-026.- Anunci convocatòria 20/01/21
SAM-MSET.- Acord de Junta Govern de 12-01-2021, Aprovar definitivament el “Projecte integrat de la Restauració del Castell- Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou per a usos culturals. Fase 2.2”, per a procedir a l’execució de les obres de restauració del Castell. 18/01/21
Convocatòria 18/020 PI.- Anunci convocatòria 15/01/21
Convocatòria 18/017 PIHR.- Anunci convocatòria 15/01/21
Anunci decret de revocació de delegació de competències a la Diputada delegada de Recursos Humans i nova delegació de competències al Diputat delegat d'Ocupació i Emprenedoria. 14/01/21
Convocatòria 18/018 PIHR.- Publicació convocatòria al DOGC. Termini presentació sol·licituds: 9 de febrer de 2021 12/01/21
Convocatòria 18/019 PI.- Publicació convocatòria al DOGC. Termini presentació sol·licituds: 9 de febrer de 2021 12/01/21
Convocatòria 19/04 PI.- Publicació convocatòria al DOGC. Termini presentació sol·licituds: 9 de febrer de 2021 12/01/21
Convocatòria 19/03 PI.- Anunci convocatòria 11/01/21
SAM-MSET - Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2020 en la seva XVIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona a l’Ajuntament d’Altafulla pel projecte “Diagnosi i redacció d'un pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns d'Altafulla”. 07/01/21
SAC-Cultura Decret número 2020-0004598. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020 04/01/21
Projectes Europeus.- Decret de concessió de les subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004973.- Esmenar l’error material en l’acord de concessió de 22 de desembre de 2020 de subvencions destinades a microempreses i professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar, per tal d’incloure a l’empresa com a beneficiaris a l’empresa Jamboo Agency Events, S.L. i al professional autònom Aleix Álvarez Vall com a beneficiaris i concedir les subvencions que corresponen. 30/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004929. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 30/12/20
SAC-Cultura.- Decret núm. 2020-0004926.- Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions concedides amb relació a la convocatòria destinada als ens locals i altres ens dependents, per a activitats culturals, esportives i educatives i per despeses derivades de la COVID19. Any 2020. 30/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004916.- Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament de Bràfim i per l'Ajuntament de la Vilella Alta i reconèixer la resta de l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020, programa de despeses corrents. 29/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004886.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de la subvenció concedida del PEXI 2018. 29/12/20