Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Conv 21-006_Resultats finals 27/10/21
Conv 21-006_Resum puntuacions 27/10/21
Conv 21-006_Resum mèrits 27/10/21
Convocatòria 21-004.- Resultats finals 27/10/21
Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2021. 18/06/21
Convocatòria 21-004.- Resum mèrits 27/10/21
Convocatòria 21-004.- Resum puntuacions 27/10/21
Convocatòria 17780.- Diligència per fer constar que la llista ha esdevingut definitiva 27/10/21
SAM-Cooperació.- Acord núm. 2021-685.- Concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021. 27/10/21
Conv 17-053_Llistat provisional persones admeses i excloses 27/10/21
Convocatòria 19/07 PI Resultat final 27/10/21
Convocatòria 19/07 PI Resum de mèrits 27/10/21
Citació 20/09/21
Convocatòria 17865.- Diligència per fer constar que la llista ha esdevingut definitiva 27/10/21
Convocatòria 17825.- Diligència per fer constar que la llista ha esdevingut definitiva 27/10/21
Convocatòria 17845.- Diligència per fer constar que la llista ha esdevingut definitiva 27/10/21
Convocatòria 17873.- Diligència per fer constar que la llista ha esdevingut definitiva 27/10/21
Convocatòria 17742.- Diligència per fer constar que la llista ha esdevingut definitiva 27/10/21
Convocatòria 17779.- Diligència per fer constar que la llista ha esdevingut definitiva 27/10/21
Convocatòria 17810.- Diligència per fer constar que la llista ha esdevingut definitiva 27/10/21