Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Convocatòria 18-044.- Resultats finals 05/07/22
Convocatòria 18-044.- Resum puntuacions 05/07/22
Convocatòria 18-044.- Resum mèrits 05/07/22
Convocatòria 18-049.- Resultats supòsit pràctic 04/07/22
Convocatòria 22-011.- Anunci llista definitiva de persones admeses i excloses 04/07/22
Convocatòria 28-2022 Publicació DOGC aprovació inicial 04/07/22
Convocatòria 21-013.- Resultat prova de català 01/07/22
Convocatòria 08-2022 Aprovació definitiva de la llista persones admeses i excloses 01/07/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0003293. - Acceptar la sol·licitud de lliurament previ a la justificació presentada per l'Ajuntament d’Alcover i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa d'inversions, anualitat 2022. 01/07/22
Patronat de Turisme - Decret. núm. 2022-0000226. Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació d’una subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans, any 2021. 30/06/22
Convocatòria 22-010.- Anunci llista definitiva de persones admeses i excloses 30/06/22
Convocatòria 22-014.- Anunci llista definitiva de persones admeses i excloses 30/06/22
Patronat de Turisme - Decret. núm. 2022-0000229. Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. 30/06/22
Convocatòria 22-013.- Anunci llista definitiva de persones admeses i excloses 30/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0003255. Aprovar la documentació justificativa presentada per la Fundació Marta Mata Garriga i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per activitats culturals o d'interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l'any 2021 30/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0003253. Aprovar la documentació justificativa presentada pel Patronat del Reial Monestir de Poblet i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per al projecte d’inventari i digitalització del fons de l’hemeroteca del President Tarradellas, any 2021 30/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0003258. Aprovar la documentació justificativa presentada pel Patronat del Reial Monestir de Poblet i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a la catalogació del fons bibliogràfic i de l’hemeroteca del Monestir i de l’Arxiu Tarradellas, any 2021 30/06/22
Convocatòria 19/021 Llista definitiva de persones admeses i excloses 30/06/22
Convocatòria 20/010 Llista definitiva de persones admeses i excloses 30/06/22
Convocatòria 20/09 Llista definitiva de persones admeses i excloses 30/06/22