Relació de llocs de treball

Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2023

Anunci BOPT de 30 de desembre de 2022, d'aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci del DOGC (ressenya) de 24 de gener de 2023, d'aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci BOPT de 15 de febrer de 2023, rectificació d’una errada material detectada a la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci del DOGC (ressenya) de 22 de febrer de 2023, de la rectificació d’una errada material detectada a la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l’exercici 2023.pdf
Anunci BOPT de 17 de maig de 2023, d'aprovació de la modificació núm. 1_2023 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci del DOGC (ressenya) de 29 de maig de 2023, de la modificació núm. 1_2023 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l’exercici 2023.pdf
Anunci BOPT de 1 d'agost de 2023, d'aprovació de la modificació núm. 2-2023 de la Relació de llocs de treball de personal eventual de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci del DOGC (ressenya) de 28 d’agost de 2023, de la modificació núm. 2-2023 de la Relació de llocs de treball del personal eventual de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2023.pdf

Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2022

Anunci BOPT de 10 de gener de 2022, d'aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2022.pdf
Anunci del DOGC (ressenya) de 20 de gener de 2022, d'aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2022.pdf
Anunci BOPT de 9 de febrer de 2022, rectificació d’errades materials detectades a la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2022.pdf
Anunci del DOGC (ressenya) d’1 de març de 2022, de rectificació d’errades materials detectades a la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l’exercici 2022.pdf
Anunci BOPT de 24 de maig de 2022, d'aprovació de la modificació núm. 1-2022 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2022.pdf
Anunci del DOGC (ressenya) de 17 de juny de 2022, de modificació núm. 1-2022 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l’exercici 2022.pdf
Anunci BOPT de 19 de juliol de 2022, d'aprovació de la modificació núm. 2-2022 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2022.pdf
Anunci BOPT de 26 d’octubre 2022, d'aprovació de la modificació núm. 3-2022 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2022.pdf
Anunci del DOGC (ressenya) de 3 de novembre de 2022, de modificació núm. 3-2022 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l’exercici 2022.pdf