Certificats digitals emprats i admesos a la Seu electrònica

Certificat de Seu Electrònica

Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A)

Data emissió: 10/10/2017

Data venciment: 10/10/2019

Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu Electrònica

Número de sèrie: 23:68:AB:62:5A:02:71:8B

 

Perfil del Contractant

URL: https://pdc.diputaciodetarragona.cat

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A)

Data emissió: 11/05/2016

Data venciment: 12/05/2018

Tipus certificat: CDS1- Certificat de servidor SSL

Número de sèrie: 54:AD:03:DD:23:E3:E7:6D

 

Butlletí Oficial de la Província

URL: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A)

Data emissió: 21/12/2016

Data venciment: 22/12/2018

Tipus certificat: CDS1- Certificat de servidor SSL

Número de sèrie: 2E:F3:81:0D:1A:AB:B5:3A

 

Plataforma de tramitació electrònica (eGovern)

URL: https://egovern.altanet.org

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Consorci Administració Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A)

Data emissió: 21/03/2017

Data venciment: 21/03/2019

Tipus certificat: CDS1- Certificat de servidor SSL

Número de sèrie: 14:E4:C7:E3:76:9A:BE:A8

 

Actuació administrativa automatitzada

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Data emissió: 19/10/2012

Data venciment: 19/10/2016

Tipus certificat: Certificat de segell electrònic de classe 1, nivell mig

Número de sèrie: 80:57:1A:A9:E2:E9:6D:E8:FD:19:01:88:E9:64:83:AF

 

Els certificats admesos són els emesos per les entitats prestadores de serveis de validació classificades pel Consorci AOC, els quals es recullen al document anomenat “Llista d’entitats i certificats classificats”.

Es pot accedir al document en el següent enllaç de la Seu electrònica del Consorci AOC:

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/#1520848164897-9e9b7ad9-e1a0