Certificats digitals emprats i admesos a la Seu electrònica

Certificat de Seu Electrònica

Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

URL: https://seuelectronica.dipta.cat/

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Data emissió: 01/08/2014

Data venciment: 01/08/2016

Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu Electrònica

Número de sèrie: 5D:DE:9A:62:D9:56:32:07:53:DB:66:E7:0A:79:14:C2

 

Perfil del Contractant

URL: https://pdc.diputaciodetarragona.cat

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Data emissió: 05/06/2014

Data venciment: 05/06/2016

Tipus certificat: CDS1- Certificat de servidor SSL

Número de sèrie: 60:DF:3A:5A:EF:81:D2:89:53:90:5E:58:B1:ED:6F:E1

 

Butlletí Oficial de la Província

URL: https://www.diputaciodetarragona.cat

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Data emissió: 02/02/2015

Data venciment: 02/02/2017

Tipus certificat: CDS1- Certificat de servidor SSL

Número de sèrie: 4A:EE:CD:EA:B7:61:C7:2E:54:CF:81:7D:37:07:D0:38

 

Plataforma de tramitació electrònica (eGovern)

URL: https://egovern.altanet.org

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Data emissió: 14/09/2015

Data venciment: 14/09/2017

Tipus certificat: CDS1- Certificat de servidor SSL

Número de sèrie: 40:B0:C8:38:2C:DE:FC:9B:55:F6:A1:29:A7:33:4E:17

 

eSAM

URL: https://esam.altanet.org

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Data emissió: 19/05/2014

Data venciment: 19/05/2016

Tipus certificat: CDS1- Certificat de servidor SSL

Número de sèrie: 42:18:BA:EE:F5:F3:C3:88:53:79:B1:AB:5F:94:C6:B2

 

Actuació administrativa automatitzada

Emès per a: Diputació de Tarragona

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Data emissió: 19/10/2012

Data venciment: 19/10/2016

Tipus certificat: Certificat de segell electrònic de classe 1, nivell mig

Número de sèrie: 80:57:1A:A9:E2:E9:6D:E8:FD:19:01:88:E9:64:83:AF