Protecció de dades

En la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), es fixa una sèrie de drets que el ciutadà pot exercir davant de qualsevol empresa o entitat, pel que fa al tractament de les seues dades de caràcter personal, amb la finalitat de salvaguardar el seu honor i intimitat, tant personal com familiar: els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO).

Els drets que la LOPD reconeix al titular de les dades objete de tractament son els següents:

Dret d'accés

És el dret de l’interessat a sol·licitar i obtenir del responsable del fitxer informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, sobre el seu origen i les comunicacions efectuades o que es pretenen fer.

Dret de rectificació

És el dret a que es modifiquen les dades inexactes o incompletes

Dret de cance·lació

És el dret a suprimir les dades personals quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat que va legitimar-ne la recollida i tractament.

Dret d'oposició

És el dret de l’interessat a oposar-se al tractament de les dades de caràcter personal o al cessament del tractament en determinats supòsits.

Enllaços d'interès