Organització de la Diputació Organització de la Diputació

Títol Data de publicació
Revocació parcial de la delegació de competència al Diputat delegat i nova delegació a la Junta de Govern 24/04/19
Anunci adhesió a Localret 05/02/19
Revocació de la delegació a la Junta de Govern de diverses competències i la seva delegació a diversos diputats delegats 24/01/19
Revocació de delegació específica i nova delegació de competència de la Presidència al Diputat Il·ltre. Sr. Sergi Pedret Llauradó 04/01/19
Anunci de delegació de competències i de presidència de la Comissió Informativa del SAM per decret de Presidència núm. 2018-0003743 de data 4 de desembre de 2018 en relació a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal a favor de l'Il·ltre Sr. Joaquim Nin Borredà 10/12/18
Anunci de nomenament de membre de la Junta de Govern feta per decret de Presidència núm. 2018-0003739 de data 4 de desembre de 2018 al Sr. Mateu Montserrat Miquel 10/12/18
Anunci de nomenament de vicepresident primer feta per decret de presidència núm. 2018-0003744 de data 4 de desembre de 2018 al Sr. Joaquim Nin Borredà 10/12/18
Anunci de revocació de la delegació feta per decret de la Presidència núm. 2015-0002234, de 13 de juliol de 2015 al diputat Molt.Iltre Josep M. Cruset 27/11/18
Anunci de revocació de la delegació feta per decret de la Presidència núm. 2016-001455, de 23 de maig de 2016 a l'Iltre Sr. Joan Josep Malràs Pascual 18/09/18
Anunci de delegació de competència de la Presidència a Diputat delegat de Centres d'Educatius d'Ensenyament Especial 09/08/18
Anunci de nomenament de nou membre de la Junta de Govern 09/08/18
Revocació delegació de la Junta de Govern i nova delegació en el diputat delegat d'Hisenda 09/07/18