Organització de la Diputació Organització de la Diputació

Títol Data de publicació
Anunci de règim de dedicació d'un diputat 12/08/20
Anunci decret encàrrec específic a favor de la vicepresidenta quarta, Sra. Eva Maria Mata Sendra. 03/08/20
Anunci decret revocació de la delegació de competències a favor de la diputada delegada de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. 03/08/20
Anunci decret de delegació de competències de la Presidència a favor del Sr. Josep Forasté i Casas 03/08/20
Anunci d'aprovació del règim de retribució dels membres electes de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb els increments retributius derivats del Reial Decret-llei 2/2020. 31/07/20
Decret de presidència núm. 2020-0002423 de 13/07/2020 d'actualització, amb efectes d’1 de gener de 2020, de les condicions d’exercici en el règim d’assistències, en concret de l’import màxim anual a percebre en aquest règim 31/07/20
Anunci del decret de nomenament de nou membre de la Junta de Govern. 13/07/20
Decret de la Presidència núm. 2020-0001760, de 27 de maig de 2020, d’aixecament de la suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms. 28/05/20
Anunci revocació parcial de la delegació de competències de la Presidència a la Junta de Govern. 15/05/20
Decret de la Presidència núm. 2020-0001037, de 27 de març de 2020, per a mantenir totes les mesures previstes en el diferents decrets de la presidència de la Diputació en relació al COVID-19 i acordar la pròrroga de les mateixes. 02/04/20
Decret de la Presidència núm. 2020-0000964, de 18 de març de 2020, de suspensió amb caràcter general de les obres en execució de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms. 18/03/20
Decret de la Presidenta de la Diputació de Tarragona núm. 2020-0000881, de 15 de març de 2020, de Mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms així com als seus càrrec selectes i personal eventual de confiança. 15/03/20
Anunci decret delegació de competències de la Presidència als diputats i diputades. 21/02/20
Anunci de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern en relació a la concessió de subvencions amb despeses de caràcter plurianual. 16/12/19
Anunci d’esmena d'errades en la delegació de competències de la Presidència a diputats/ades. 10/12/19
Anunci del Decret de revocació de la delegació de competències al diputat delegat d'Ocupació i Emprenedoria i nova delegació de competències a la diputada delegada de Recursos Humans. 13/11/19
Anunci del règim de dedicació de diputada 08/11/19
Anunci de nomenament d'un membre de la Junta de Govern. 30/10/19
Anunci de desingació de la Presidenta del Patronat de Turisme. 30/10/19
Anunci de Nomenament de la Vicepresidenta segona. 30/10/19
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 44 resultats.