Organització de la Diputació Organització de la Diputació

Títol Data de publicació
Anunci de règim de dedicació d'una diputada. 27/06/22
Anunci decret núm. 2022-0002978 de revocació de nomenament de vicepresidenta quarta i nou nomenament. 27/06/22
Anunci decret núm. 2022-0002981 de revocació de nomenament de membre de Junta de Govern i nou nomenament. 27/06/22
Anunci de règim de dedicació d'un diputat. 10/06/22
Anunci decret núm. 2022-0002565 de revocació de delegació de competència i de nova delegació. 07/06/22
Anunci decret núm. 2022-0002084 de revocació de delegació de competència i de nova delegació. 11/05/22
Anunci encàrrec específic Agenda 2030 a Diputada Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló. 24/11/21
Anunci de règim de dedicació d'una diputada. 02/11/21
Anunci del decret de delegació de competències de la Presidència a Diputats i Diputada. 06/09/21
Anunci de règim de dedicació de tres diputats. 06/08/21
Anunci nomenament vicepresident tercer. 16/07/21
Anunci nomenament membre Junta de Govern. 16/07/21
Anunci de règim de dedicació d'un diputat. 08/04/21
Anunci decret de revocació de delegació de competències a la Diputada delegada de Recursos Humans i nova delegació de competències al Diputat delegat d'Ocupació i Emprenedoria. 14/01/21
Anunci del decret de revocació temporal de la delegació de competències al diputat delegat d'Ocupació i Emprenedoria. 02/12/20
Anunci decret revocació encàrrec específic a favor de la vicepresidenta quarta i assumpció de la gestió de l'Agenda 2030. 24/11/20
Anunci de règim de dedicació d'un diputat 12/08/20
Anunci decret encàrrec específic a favor de la vicepresidenta quarta, Sra. Eva Maria Mata Sendra. 03/08/20
Anunci decret revocació de la delegació de competències a favor de la diputada delegada de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. 03/08/20
Anunci decret de delegació de competències de la Presidència a favor del Sr. Josep Forasté i Casas 03/08/20
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 60 resultats.