Organització de la Diputació Organització de la Diputació

Títol Data de publicació
Decret de la Presidència núm. 2020-0001760, de 27 de maig de 2020, d’aixecament de la suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms. 28/05/20
Anunci revocació parcial de la delegació de competències de la Presidència a la Junta de Govern. 15/05/20
Decret de la Presidència núm. 2020-0001037, de 27 de març de 2020, per a mantenir totes les mesures previstes en el diferents decrets de la presidència de la Diputació en relació al COVID-19 i acordar la pròrroga de les mateixes. 02/04/20
Decret de la Presidència núm. 2020-0000964, de 18 de març de 2020, de suspensió amb caràcter general de les obres en execució de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms. 18/03/20
Decret de la Presidenta de la Diputació de Tarragona núm. 2020-0000881, de 15 de març de 2020, de Mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms així com als seus càrrec selectes i personal eventual de confiança. 15/03/20
Anunci decret delegació de competències de la Presidència als diputats i diputades. 21/02/20
Anunci de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern en relació a la concessió de subvencions amb despeses de caràcter plurianual. 16/12/19
Anunci d’esmena d'errades en la delegació de competències de la Presidència a diputats/ades. 10/12/19
Anunci del Decret de revocació de la delegació de competències al diputat delegat d'Ocupació i Emprenedoria i nova delegació de competències a la diputada delegada de Recursos Humans. 13/11/19
Anunci del règim de dedicació de diputada 08/11/19
Anunci de nomenament d'un membre de la Junta de Govern. 30/10/19
Anunci de desingació de la Presidenta del Patronat de Turisme. 30/10/19
Anunci de Nomenament de la Vicepresidenta segona. 30/10/19
Anunci de revocació temporal de la delegació de competències a la Diputada delegada de Recursos Humans. 30/10/19
Anunci de delegació de competència de la Presidència a la Junta de Govern 22/08/19
Anunci de la determinació nominativa dels membres electes de la Corporació que han de desenvolupar els càrrecs en règim de dedicació exclusiva, parcial o assistències i del seu règim segons escrits dels grups polítics i declaracions responsables dels diputats 21/08/19
Normes reguladores de l'aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de Tarragona 21/08/19
Anunci del règim de dedicació i establiment del règim de retribució dels membres electes de la Diputació de Tarragona 12/08/19
Anunci de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern 08/08/19
Anunci de delegació de competències de la Presidència a diputats/des 01/08/19
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 37 resultats.