Organització de la Diputació Organització de la Diputació

Títol Data de publicació
Anunci de delegació de competència de la Presidència a la Junta de Govern 22/08/19
Anunci de la determinació nominativa dels membres electes de la Corporació que han de desenvolupar els càrrecs en règim de dedicació exclusiva, parcial o assistències i del seu règim segons escrits dels grups polítics i declaracions responsables dels diputats 21/08/19
Normes reguladores de l'aportació pel funcionament dels grups polítics de la Diputació de Tarragona 21/08/19
Anunci del règim de dedicació i establiment del règim de retribució dels membres electes de la Diputació de Tarragona 12/08/19
Anunci de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern 08/08/19
Anunci de delegació de competències de la Presidència a diputats/des 01/08/19
Anunci de Nomenament dels membres de la Junta de Govern 2019 19/07/19
Anunci de Designació del president de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme 19/07/19
Anunci de Nomenament de vicepresidents 19/07/19
Anunci de Designació del president de l'Organisme Autònom BASE-Gestió d'Ingressos 19/07/19
Anunci de Proclamació de la Presidenta de la Diputació de Tarragona 19/07/19
Revocació parcial de la delegació de competència al Diputat delegat i nova delegació a la Junta de Govern 24/04/19
Anunci adhesió a Localret 05/02/19
Revocació de la delegació a la Junta de Govern de diverses competències i la seva delegació a diversos diputats delegats 24/01/19
Revocació de delegació específica i nova delegació de competència de la Presidència al Diputat Il·ltre. Sr. Sergi Pedret Llauradó 04/01/19
Anunci de delegació de competències i de presidència de la Comissió Informativa del SAM per decret de Presidència núm. 2018-0003743 de data 4 de desembre de 2018 en relació a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal a favor de l'Il·ltre Sr. Joaquim Nin Borredà 10/12/18
Anunci de nomenament de membre de la Junta de Govern feta per decret de Presidència núm. 2018-0003739 de data 4 de desembre de 2018 al Sr. Mateu Montserrat Miquel 10/12/18
Anunci de nomenament de vicepresident primer feta per decret de presidència núm. 2018-0003744 de data 4 de desembre de 2018 al Sr. Joaquim Nin Borredà 10/12/18
Anunci de revocació de la delegació feta per decret de la Presidència núm. 2015-0002234, de 13 de juliol de 2015 al diputat Molt.Iltre Josep M. Cruset 27/11/18
Anunci de revocació de la delegació feta per decret de la Presidència núm. 2016-001455, de 23 de maig de 2016 a l'Iltre Sr. Joan Josep Malràs Pascual 18/09/18
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 23 resultats.