Delimitació de la línia d'edificació entre el PK 8+649 i el PK 8+669 del marge esquerre de la carretera T-722, al terme municipal del Milà