Plantilla de personal Plantilla de personal

Modificació núm. 1/2022 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2022

Registre de publicacions

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2022

Registre de publicacions

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2021

Acord de 27 de novembre de 2020, d'aprovació inicial de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2021.

 

Anunci BOPT de 2 de desembre de 2020, d'aprovació inicial de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2021.

 

Acord del Ple de 29 de gener de 2021, de declarar definitivament aprovada la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2021 i rectificar diverses errades materials.

 


Anunci del BOPT de 5 de febrer de 2021, d'aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021.

 

 

Anunci del DOGC (ressenya) de 15 de febrer de 2021, d'aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021.

 

Acord del Ple de 28 de maig de 2021, d'aprovació inicial de la modificació núm. 12021 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021

 

Anunci BOPT de 10 de juny de 2021, d'aprovació inicial de la modificació núm. 12021 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021

 

Anunci BOPT de 9 de juliol de 2021, d'aprovació definitiva de la modficació núm. 1/2021 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021

Anunci del DOGC (ressenya) de 20 de juliol de 2021, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 1/2021 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021
Registre de publicacions

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2020

Registre de publicacions

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'ingressos, per a l'exercici 2019

Anunci del BOPT de 9 de setembre de 2019, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Anunci del BOPT de data 8 d'agost de 2019, d'aprovació inicial de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla en relació al personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici 2019 (tràmit d'informació pública del 09/08/2019 al 02/09/2019)

Acord d'aprovació inicial de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019

Acord d'aprovació inicial de la Plantilla de personal de la Diputació i dels seus organismes autònoms de 21 de novembre de 2018.

Anunci del BOPT de 18 de gener de 2019 de l'acord d'aprovació inicial de la Plantilla de la Diputació i dels seus organismes autònoms.

Acord de correcció d'errades i aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Anunci del BOPT de 28 de febrer de 2019 d'aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Acord d'aprovació inicial de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Anunci del BOPT de 29 de maig de 2019, d'aprovació inicial de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019 (tràmit d'informació pública del 30 de maig al 19 de juny de 2019).

Anunci del BOPT de 28 de juny de 2019, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici  2019.
Registre de publicacions