Plantilla de personal

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2023

Acord de 25 de novembre de 2022 d'aprovació inicial de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona exercici 2023.pdf
Anunci BOPT de 30 de novembre de 2022, d'aprovació inicial de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci BOPT de 29 de desembre 2022, d'aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023
Anunci del DOGC (ressenya) de 24 de gener de 2023, d'aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Acord de 28 d’abril de 2023, d'aprovació inicial de la modificació núm. 1-2023 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci BOPT de 5 de maig de 2023, d'aprovació inicial de la modificació núm. 1-2023 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci BOPT de 15 de maig de 2023, de rectificació d’una errada de l’anunci del BOPT núm. 2023-3841, de 15 de maig de 2023, d'aprovació inicial de la modificació núm. 1-2023 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organisme.pdf
Anunci BOPT de 2 de juny de 2023, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 1_2023 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci del DOGC (ressenya) de 19 de juny de 2023, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 1_2023 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Acord de 28 de juliol de 2023 d'aprovació inicial de la modif. núm. 2-2023 Plantilla de personal eventual de la Diputació de Tarragona per l'exercici 2023.pdf
Anunci BOPT de 1 d'agost de 2023, d'aprovació inicial de la modificació núm. 2-2023 de la Plantilla de personal eventual de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci BOPT de 29 d'agost de 2023, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 2-2023 de la Plantilla de personal eventual de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2023.pdf
Anunci del DOGC (ressenya) de 5 de setembre de 2023, de la modificació núm. 2-2023 de la Plantilla de personal eventual de la Diputació de Tarragona corresponent a l’exercici 2023.pdf

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2022

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2021

Acord de 27 de novembre de 2020, d'aprovació inicial de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2021.

 

Anunci BOPT de 2 de desembre de 2020, d'aprovació inicial de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2021.

 

Acord del Ple de 29 de gener de 2021, de declarar definitivament aprovada la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2021 i rectificar diverses errades materials.

 


Anunci del BOPT de 5 de febrer de 2021, d'aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021.

 

 

Anunci del DOGC (ressenya) de 15 de febrer de 2021, d'aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021.

 

Acord del Ple de 28 de maig de 2021, d'aprovació inicial de la modificació núm. 12021 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021

 

Anunci BOPT de 10 de juny de 2021, d'aprovació inicial de la modificació núm. 12021 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021

 

Anunci BOPT de 9 de juliol de 2021, d'aprovació definitiva de la modficació núm. 1/2021 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021

Anunci del DOGC (ressenya) de 20 de juliol de 2021, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 1/2021 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021


Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'ingressos, per a l'exercici 2019

Anunci del BOPT de 9 de setembre de 2019, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Anunci del BOPT de data 8 d'agost de 2019, d'aprovació inicial de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla en relació al personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici 2019 (tràmit d'informació pública del 09/08/2019 al 02/09/2019)

Acord d'aprovació inicial de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019

Acord d'aprovació inicial de la Plantilla de personal de la Diputació i dels seus organismes autònoms de 21 de novembre de 2018.

Anunci del BOPT de 18 de gener de 2019 de l'acord d'aprovació inicial de la Plantilla de la Diputació i dels seus organismes autònoms.

Acord de correcció d'errades i aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Anunci del BOPT de 28 de febrer de 2019 d'aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Acord d'aprovació inicial de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Anunci del BOPT de 29 de maig de 2019, d'aprovació inicial de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019 (tràmit d'informació pública del 30 de maig al 19 de juny de 2019).

Anunci del BOPT de 28 de juny de 2019, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici  2019.