Plantilla de personal Plantilla de personal

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2021.

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'Ingressos, per a l'exercici 2020

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'ingressos, per a l'exercici 2019

Anunci del BOPT de 9 de setembre de 2019, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Anunci del BOPT de data 8 d'agost de 2019, d'aprovació inicial de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla en relació al personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici 2019 (tràmit d'informació pública del 09/08/2019 al 02/09/2019)

Acord d'aprovació inicial de la modificació núm. 2/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019

Acord d'aprovació inicial de la Plantilla de personal de la Diputació i dels seus organismes autònoms de 21 de novembre de 2018.

Anunci del BOPT de 18 de gener de 2019 de l'acord d'aprovació inicial de la Plantilla de la Diputació i dels seus organismes autònoms.

Acord de correcció d'errades i aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Anunci del BOPT de 28 de febrer de 2019 d'aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Acord d'aprovació inicial de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019.

Anunci del BOPT de 29 de maig de 2019, d'aprovació inicial de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2019 (tràmit d'informació pública del 30 de maig al 19 de juny de 2019).

Anunci del BOPT de 28 de juny de 2019, d'aprovació definitiva de la modificació núm. 1/2019 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici  2019.