Perfil del Contractant

Amb l’objectiu de d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació contractual, la Diputació de Tarragona difon la informació relativa a la seva activitat contractual a través el Perfil del contractant, amb la finalitat de donar compliment als principis de llibertat d’accés a les licitacions, la publicitat i transparència dels procediments i la no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.

Hi podeu accedir a través del següent enllaç: Perfil del contractant de la Diputació de Tarragona.