Beques

Títol Data de publicació
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Decret núm. 2022-0004739.- Reconèixer l'obligació de la despesa derivada de beques individuals concedides a alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona, curs 2021/2022. 28/09/22
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Decret núm. 2022-0004740.- Reconèixer l'obligació de la despesa derivada de les beques individuals concedides a favor de l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny. Curs 2021/2022. 28/09/22
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Decret 2022-0004053.- Concessió i desestimació de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació, curs 2021-22. 11/08/22
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Decret 2022-0004052.- Concessió i desestimació de beques individuals per a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, curs 2021-22. 11/08/22
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals, per a l’alumnat de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Tarragona i Reus). Curs 2021/2022. 16/02/22
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals, per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Curs 2021/2022. 16/02/22
SAC - Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Decret núm. 2021-3780 Reconèixer l'obligació de la despesa derivada de les beques individuals concedides a favor de l'alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona, curs 2020/2021. 31/08/21
SAC - Gestió Administrativa dels Centres Educatius.-Decret núm. 2021-3776 Reconèixer l'obligació de la despesa derivada de les beques individuals concedides a favor de l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, curs 2020/2021. 31/08/21
SAC - Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Acord núm. 2021-0000528. Aprovar la concessió i desestimació de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per al curs 2020/2021 21/07/21
SAC - Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Acord núm. 2021-0000527. Aprovar la concessió i desestimació de beques per a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per al curs 2020/2021 21/07/21
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius. -Decret 2021-1112 Reconèixer l'obligació de la despesa derivada de beques individuals concedides a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, curs 2019/2020 12/04/21
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius. -Decret 2021-1168 Reconeixer l'obligació de la despesa derivada de beques individuals concedides a favor de l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, curs 2019/2020 12/04/21
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals, per a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Curs 2020/2021. 26/02/21
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals, per a alumnat de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Tarragona i Reus). Curs 2020/2021. 26/02/21
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Concedir i desestimar beques individuals per a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per al curs 2019/2020. 23/12/20
SAC- Gestió Administrativa dels Centres Educatius.- Concedir i desestimar beques individuals per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per al curs 2019/2020. 16/12/20
SAC-Gestió de Centres.- Decret núm. 2020-0001029.- Reconeixement de l'obligació de la despesa derivada de beques individuals concedides per a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Centres de Tarragona, Reus i Tortosa. Curs 2018/2019. 26/03/20
SAC-Gestió de centres.- Decret núm. 2020-0000918.- Reconeixement de l'obligació de la despesa derivada de beques individuals concedides a favor de l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (centres de Tarragona i Reus) Curs 2018/2019. 26/03/20