Promoció interna Promoció interna

Títol Data de publicació
Convocatòria 19/01 PI Aprovació definitiva de la llista provisional 09/09/20
Convocatòria 17/042 PI Aprovació definitiva de la llista provisional 09/09/20
Convocatòria 18/017 PIHR Nomenament de personal funcionari de carrera 09/09/20
Convocatòria 18-015 PI.- Nomenament personal funcionari de carrera 31/08/20
Convocatòria 17/042 PI.- Llista provisional de persones admeses i excloses 03/08/20
Convocatòria 19/01 PI.- Llista provisional de persones admeses i excloses 03/08/20
Convocatòria 18/015 PI.- Resultats finals. 23/07/20
Convocatòria 18/015 PI.- Resum de mèrits. 23/07/20
Convocatòria. 18/017 PIRH.- Resultats test de coneixements. 16/07/20
Convocatòria. 18/07 PIHR.- Resultats test de coneixements. 16/07/20
Convocatòria 18/017 PIHR.- Llista provisional de persones admeses i excloses per a la selecció de diverses places de personal funcionari de carrera incloses en el PORH 2- 2018, del grup professional C, subgrup C1, de la Diputació de Tarragona, OA Patronat de Turisme i OA BASE Gestió d’Ingressos, mitjançant un procés de promoció interna horitzontal restringida. 30/06/20
Convocatòria 18/07 PIHR.- Llista provisional de persones admeses i excloses per a la selecció de diverses places que van quedar desertes, de personal funcionari de carrera incloses en el PORH 2-2018, del grup professional C, subgrup C2, de l’Organisme Autònom BASE – Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, mitjançant un procés de promoció interna horitzontal restringida. 30/06/20

Provisió de llocs de treball Provisió de llocs de treball

Títol Data de publicació
Convocatòria 15-2020 Llista provisional. Termini presentació al·legacions 28.09.2020 10/09/20
Convocatòria 17-2020 Llista provisional. Termini presentació al·legacions 28.09.2020 10/09/20
Convocatòria 18-2020 Llista provisional. Termini presentació al·legacions 28.09.2020 10/09/20
Convocatòria 24-2020. Llista provisional. Termini d'al.legacions 28-09-2020 10/09/20
Convocatòria 16-2020 Llista provisional. Termini presentació al·legacions 28.09.2020 10/09/20
Convocatòria 09-2020 Llista provisional. Termini presentació al·legacions 28.09.2020 10/09/20
Convocatòria 14-2020 Llista provisional. Termini presentació al·legacions 28.09.2020 10/09/20
Convocatòria 04/2020 Llista provisional de persones admeses i excloses 09/09/20
Convocatòria 11/2020 Llista provisional de persones admeses i excloses 09/09/20
Convocatòria 01/2020 Llista provisional de persones admeses i excloses 09/09/20
Convocatòria 21/2020 Llista provisional de persones admeses i excloses. Termini de presentació d'al.legacions 25/09/2020 09/09/20
Convocatòria 11/2019 Aprovació definitiva de la llista provisional 09/09/20
Convocatòria 13/2020 Llista provisional de persones admeses i excloses 09/09/20
Convocatòria 16-2019 Nomenament de personal funcionari de carrera 08/09/20
Convocatòria 20-2020.- Anunci esmena resolució llista provisional de persones admeses i excloses 02/09/20
Convocatòria 15-2019.- Nomenament personal funcionari de carrera 31/08/20
Convocatòria 14-2019.- Nomenament personal funcionari de carrera 31/08/20
Convocatòria 12-2019.- Aprovació definitiva de la llista provisional de persones admeses i excloses 28/08/20
Convocatòria 16-2019.- Resultat final 26/08/20
Convocatòria 16-2019.- Resum mèrits 26/08/20
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 38 resultats.