Recursos Humans Recursos Humans

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'ingressos, per a l'exercici 2019

Modificació de les bases generals dels processos selectius de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms