Recursos Humans Recursos Humans

Modificació de l'annex 1 de les Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona

Modificació de les bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona

Noves Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.

Modificació de les bases generals dels processos selectius de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms