Recursos Humans Recursos Humans

Noves Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.

Modificació de les bases generals dels processos selectius de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms